MEDYILMAZ GEMİ İNŞAA SANAYİ VE TİC.A.Ş

Kalite Politikamız

KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI /STRATEJİK YÖN

Gemi İmalat Sanayiinde üretim teknolojisi ile sıradanlıktan uzak, yeni trendler ortaya çıkararak MED-YILMAZ’ a özgü SAĞLAM gemiler inşa etmek,

Faaliyetlerimizi sürdürürken Müşteri, Çalışan, Tedarikçi, Devlet gibi tüm paydaşların hassasiyetlerini daima göz önünde bulundurarak uymakla yükümlü olduğumuz  tüm yasal ve diğer şartları, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi, çevreye duyarlı üretim yapmayı, kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamayı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymayı ve uyulmasını sağlamayı, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları için kaynak sağlamayı, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmayı, kalite, çevre ve  iş güvenliğini bir yaşam biçimi olarak benimsemeyi,

           İş ahlakı, Entegre Yönetim sistemimizde konularında zafiyet göstermeden, kaliteli, çevre ve ISG hedefleriyle tutarlı, estetik, projeye tam uyumlu, çevre konusunda hassasiyetle faaliyetlerimizi sürdürmek, faaliyetlerimizde çalışan ve çalışan temsilcilerinin katılımını sağlamak ve Modern, sürekli gelişen ve atılımcı şirket yapımız doğrultusunda Profesyonel çalışmayı ilke edinmeyi taahhüt ediyoruz.